Om veterinærane


Margrethe Handeland

Uteksaminert ved Norges veterinærhøgskole i 2004. Er ifrå Eiken. Har jobba ved Bygdøy smådyrklinikk og ved Veterinærvakta i Lærdal, før ho kom til Hægebostad våren 2006.

Margrethe er frå oktober 2015 ordførar i Hægebostad kommune, og vil ikkje vera i klinisk arbeid på ei god stund.Magne Pedersen

Uteksaminert ved Norges veterinærhøgskole i 2004. Har jobba ved Flora dyreklinikk og Veterinærvakta i Luster/Sogndal/Leikanger før han kom til Hægebostad sommaren 2006.
dyrlegane i Audnedal og Hægebostad