Veterinære tenester


Me behandlar dyr i dei fleste storleikar og fasongar.

Me er opptekne av å følgje med i den veterinærfaglege utviklinga, og me deltek difor på kurs og møte me kollegaar fleire gongar i året. Dette er viktig av to grunnar:
me vil kunne gi dyret ditt betre behandling
me vil kunne vite kven av våre dyktige kollegaar det er best å henvise til om dyret treng spesialundersøkingar 

# Noko av våre daglege arbeidsoppgåver:
Klinikk- og omreisande praksis, akutt- og rutineoppdrag
Vaksineringar, helsekontroll, id-merking, utskriving av pass,  prøvetakingar, mikroskopering og attestering 
Operasjonar (nokre døme: Smådyr: m.a. mykje innan blautvevskirurgi som kastreringar/steriliseringar, operasjonar i buk [keisarsnitt, pyometra/livmorbetennelse m.m.], svulstkirurgi, augekirurgi. Hest: kastreringar, hudkirurgi. Produksjonsdyr: keisarsnitt, pinneoperasjon løpedreiining, med meir)
Tannbehandling (me trekker òg ulvetenner og retente mjølketenner på hest)
Ultralyddiagnostikk (td. drektigheitsdianostikk på hest og smådyr)
Kursverksemd for Geno:
"Landslagsveterinær" innan reproduksjonsarbeid med ansvar for Agder og søndre Rogaland
Førebyggande helsearbeid storfe - besetningsrådgivning
Kunstig inseminering av storfe
Drektigheitsdiagnostikk på 5 veker på storfe
Kl
auvskjering av storfe i hydraulisk klauvboks med ledegang (besetningar) eller lettare klauvboks (enkeltdyr)

# Me deltek på veterinærvakt på kveld, natt og i helger. Her er ved å ringe 99390855 mogleg å få snakke med veterinær til alle tider 

#medisin til kundar vert sendt frå apotek til medisinutsala på Spar Konsmo, Joker Byremo, Bunnpris Eiken og Joker Birkeland.

# Me har ulike typar varer for sal til kjæledyr
Diverse typar shampo/balsam og øyrepreparat
Tannbørste og -krem til hund
DrBaddaky fiskeolje
Morsmjølkerstatning
Probiotika
Potesalve
Eukanuba og Iams fòr

dyrlegane i Audnedal og Hægebostad