Lenker
Generelle

Spesielle

Veterinær

Animalia
Folkehelseinstituttet
Landbruk- og matdepartementet
Mattilsynet
Veterinærinstituttet

Dyrebeskyttelsen Mandal
Dyrebeskyttelsen Farsund

Telefon for bortkomne dyr: 800 35 100

Hest

Norsk hestesenter
     → sjå linker på NH si heimeside
Rikstoto


Hund

Farsund og Lyngdal hundeklubb
Kvinesdal og Flekkefjord hundeklubb

Norsk Kennel Klub

Katt

Norsk huskattforening
Norsk rasekattklubb
Norske rasekattklubbers riksforbund

Småfe

Småfesidene
Helsetjenesten for geit


Storfe

Geno
Geno oksekatalog

Helsetjenesten for storfe
Hoof trimmers assotiation
Kubygg
Norsk klauvskjærerlag
TINE rådgivning- og medlemssider
Norges veterinærhøgskole


dyrlegane i Audnedal og Hægebostad