Hund


Flått

Du kan effektivt førebygga flåttangrep på hunden og katten din med flåttmiddel (halsband eller påflekkingsvæske). Dette er reseptpliktig og kan  ved å kontakte oss.

Foring

Me forhandlar Eukanuba hunde- og Iams kattefor.

Id-merking

Me merkar kjæledyr med microchip. Denne er koda med eit nummer som vert registrert eit nasjonalt register. Politi, dyrlegar og redningsselskap har utstyr til å lese av microchipen/transponderen, og gjer det med det enkelt å finna eigaren til vekkomne dyr.

Operasjonar

Me føretek mindre og større operasjonar på hundar, som kastrering, livmorbetennselse/pyometra, keisarsnitt, sterilisering, blodøyre, svulstfjerning og operasjonar i tarm og augelok m.m. Om ikkje anna er avtalt bør hundar og kattar vera fastande i 12 timar før operasjonar. Dei må ha drikkevatn tilgjengeleg i denne perioden.

Ormekur

Hundar treng vanlegvis ikkje behandlast mot innvollsorm, men det finst generelle unntak:
- kvelpar (dei fyrste 12 vekene og ved eit halvt års alder) og diande tisper (4 veker etter kvelping).
- andre som viser symptom som oppkast og evt avmagring

Reise til utlandet

Det er særs viktig at de planlegg og undersøker kva regelverk som gjeld til ei kvar tid. Det har vore hyppige endringar i regelverket dei siste åra, og me anbefalar difor lenke til Mattilsynet gjeldande regelverk. Vegleiar hjå Mattilsynet

Tenner

Det er fleire grunnar for å sjekke tennene på hund og katt regelmessig.
Tannstein kan øydelegge feste for tanna, og i tillegg vera ein innfallsport for infeksjonar inn i dyret.
Knekte tenner er/vert nær sagt alltid infisert, og det er viktig å få slike tenner undersøkt.

Vaksinering

Me har vaksinar mot kvalpesykje, hundeparvo, smittsam leverbetennelse, kennelhoste og rabies. Dei 4 fyrste vaksinane er vanlege for hundar i Noreg, og vert dekka av det det årlege vaksineringsregimet. Det er krav om vaksinering ved t.d. utsillingar, kennelopphald og utanlandsreise.dyrlegane i Audnedal og Hægebostad