Hest


Drektigheitsundersøkelse

Me har ultralydapparat til å påvisa drektigheit på eit tidleg tidspunkt.

Innvollsorm

Me får ein del spørsmål anbefalt opplegg for behandling mot innvollsorm. Lista nedanfor er eit utgangspunkt.  Det er aukande problem med resistens mot innvollsorm. Unødvendig behandling bør unngåast.

Behandle alle dyr > 2 år med ML (Ivomec) ved beiteslipp 
Behandle etter fecesprøve (> 200 EPG) midt i beitesesongen eller ved beiteslutt viss beiteperioden er < 2mnd. *
Behandle alle dyr som har gått på permanente beiter (brukt årleg 5 år eller meir til hest) mot bendelorm på hausten (Prasiquantel (Droncit) eller TP (B|anminth) i dobbel dose)
Behandle alle føl med Panacur 5-6 veker etter at de har komme ut mot spolorm (FBZ (Panacur) eller TP) 
Behandle føl mot spolorm ved beiteslutt eller og seint om hausten viss det er mild haust (FBZ eller TP)
Behandle mot brems?*
 
*Analyse av avføringsprøvar kan utførast av bl.a. Paralab
**Hestebrems-egga er synlege (liknar finkorna sagflis og er 1,25mm lange), og heftar seg til håra, vanlegvis på frambein, bog og på flanken. Det er viktig å legge merke til slike egg, og behandle alle hestane påfølgjande vinter.
Les meir


Kastrering 

Me kastrerar hest, og har gode erfaring med dette. Inngrepet kan gjerast på stallen. Hesten får sentraltvirkande roande, avslappande og smertestillande middel, i tillegg til lokalbedøving. Det er lurt å kastrere hesten på tider det er lite fluger og andre insekt. Viss det er behov for liggande/lukka kastering, henviser me til hesteklinikk. 

Kjøpsattest

Om du skal kjøpe hest, er det viktig å få vite klarlagt om hesten er etter forventningane. Me vil anbefale deg å få oss til å undersøke helsa til hesten. 

Pass og helsekort

Alle hestar skal i dag ha pass og helsekort. Hugs å ettersprøje dette når du kjøper hest. Me utfører naudsynt id-merking og prøvetaking i samband med dette.

Tenner og munnhole

Hesten sine tenner og munnhole bør sjekkast av veterinær før den får bitt i munnen, når den er omlag 1 år. Det er viktig å få oppdage feil på tenner på eit tidleg tidspunkt. Eventuelle ulvetenner kan og bør ofte fjernast. Tenner på hest veks og slit raskast når hestane er unge. Det er difor mykje lettare å retta tannfeil på unge enn på eldre hestar.
Ein generell regel er å sjekke tennene på hesten din ein gong årleg.
Tann- og munnholeproblem er kanskje den mest forsømte helseproblematikken på hest.

Vaksinering

Me vaksineriar normalt mot hesteinfluensa og stivkrampe. Føl kan vaksinerast frå dei er 3-4 månadar, men under normale omstende er det vanleg å vente til 5 månadars alder. Følet skal ha andre dose etter 4-6 veker. Deretter bør hesten vaksinerast ein gong årleg.  Ved eventuelle utbrot av hesteinfluensa er det aktuelt å vaksinere oftare. Drektige hopper kan vaksinerast siste månaden før følling for at råmjølka skal innehalde mest mogleg antistoff, men vaksinering ein gong årleg er som oftast tilstrekkeleg.
Det krevst at hestar som skal delta på stevne og utstillingar er vaksinerte mot hesteinfluensa: vaksinasjonsbestemmelsar i ulike hesteforbunddyrlegane i Audnedal og Hægebostad