Ambulatorisk og klinikkpraksis på kjæledyr, hest og produksjonsdyr i Audnedal og Hægebostad kommunar.


Timebestilling/kontortid

Kontortid kvardagar kl. 08-10
Ved akutte hendingar kan du ringe til alle tider
(alle konsultasjonar må avtalast på førehand)

Telefon

 99 39 08 55

E-post

 

Adresse

Lygnaveien 985,
4595 Tingvatn


Aktuelt


Infoskriv om smittesluse og smitteførebygging ved transport  - kontakt oss om spørsmål
Inseminering i Audnedal

Reise med hund og katt (vegleiar frå Mattilsynet)


Eiken veterinærkontor er bondevenn

Mistanke om at dyr er i naud? Då MÅ du varsla Mattilsynet


 © Hægebostad veterinærkontor


Audnedal    Konsmo    Byremo    Hægebostad    Snartemo    Birkeland    Tingvatn    Skeie    Eiken